Τρίτη, 14 Ιουλίου, 2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη τεχνολογίας «blockchain»

Χάρη στη συγκεκριμένη τεχνολογία, θα επιτρέπεται η ταυτόχρονη και κοινή χρήση των δημόσιων αρχείων, καθιστώντας περιττούς τους διαμεσολαβητές.

Την Τετάρτη, κατά τη τρέχουσα σύνοδο της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγκρίθηκε ψήφισμα για μια πολιτική της ΕΕ για την ανάπτυξη τεχνολογίας «blockchain» που συνέταξε η ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών, Εύα Καϊλή. Χάρη στη συγκεκριμένη τεχνολογία, θα επιτρέπεται η ταυτόχρονη και κοινή χρήση των δημόσιων αρχείων, καθιστώντας περιττούς της διαμεσολαβητές.

Της είπε η εισηγήτρια Ε. Καϊλή εκ μέρους της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου «με το blockchain απομακρύνουμε της τριβές, το κόστος συναλλαγών και τα κρυφά τέλη που προκύπτουν από της παραδοσιακούς διαμεσολαβητές. Το blockchain είναι μια τεχνολογία που προωθεί την ιδέα της εμπιστοσύνης μέσω της διαμεσολάβησης. Αυτό ανοίγει ένα ευρύ φάσμα επιλογών για της νεοσύστατες και της μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την άρση των φραγμών εισόδου, καθώς βελτιώνει της υπηρεσίες του δημόσιου τομέα για της πολίτες».

Της υπογράμμισε η εισηγήτρια, «ενώ είμαστε προσεκτικοί σχετικά με της κινδύνους που συνδέονται με την τεχνολογία, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η ΕΕ θα είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στο δεύτερο μηχάνημα της και οι ΗΠΑ ήταν ο πρωτοπόρος της εποχής του Διαδικτύου. Της είναι ο λόγος για τον οποίο υπογραμμίσαμε τη σημασία της της τεχνολογίας».

Στη συζήτηση που προηγήθηκε του ψηφίσματος, η κα Καϊλή έθεσε στην Επιτροπή τα εξής ερωτήματα:

-Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να παράσχει το περιβάλλον ασφάλειας δικαίου που απαιτείται για την ενίσχυση των τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού (DLT) και των blockchains στην Ευρώπη;

-Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει η Επιτροπή για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος blockchain στην ΕΕ;

Σε απάντηση των ερωτημάτων, ο Επίτροπος Andrus Ansip, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη ότι οι εξελίξεις στις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και blockchain αποτελούν ευκαιρία για τη βιομηχανία και τις δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρώπη. Αυτό θα επιτρέψει την επανεξέταση των πληροφοριακών συστημάτων και των διαδικασιών, προάγοντας την εμπιστοσύνη των χρηστών και εξασφαλίζοντας την τήρηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της διαφάνειας.

«Το blockchain μπορεί να παράσχει μια ηλεκτρονική αλυσίδα επιμέλειας για κάθε κομμάτι πνευματικής ιδιοκτησίας» είπε ο κ. Ansip, επιβεβαιώνοντας ότι η Επιτροπή εργάζεται για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, να αντιμετωπίσει τους περιορισμούς και να καθορίσει πολιτικές που θα προωθήσουν την ανάληψη και ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται σε blockchain στην Ευρώπη.

Επιπλέον ανέφερε ότι 26 χώρες της ΕΕ και η Νορβηγία συμφώνησαν να συνεργαστούν για τη σύσταση μιας ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης blockchain (European Blockchain Partnership) με σκοπό την ανάπτυξη μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής απάντησης που να εγγυάται τη διαλειτουργικότητα και να αποφεύγει τον κατακερματισμό.

Πρόσθεσε πως ένας άλλος στόχος είναι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υποδομής υπηρεσιών blockchain για την υποστήριξη διασυνοριακών δημόσιων υπηρεσιών με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, ιδιωτικότητας και ενεργειακής απόδοσης.

Σημείωσε πως η εταιρική σχέση εξετάζει τώρα ποιες διασυνοριακές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από αυτές τις υποδομές. Ως παραδείγματα, παρέπεμψε στην ανταλλαγή δεδομένων για τη μεταφορά αγαθών, την αναστολή των δασμών, την ψηφιακή ταυτότητα και τη συλλογή του ΦΠΑ.

Ανακοίνωσε επίσης, πως οι πρώτες υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ θα παρασχεθούν μέσω των υποδομών ευρωπαϊκών υπηρεσιών blockchain έως το επόμενο έτος. Οι αρχές της διακυβέρνησης και οι λοιπές προϋποθέσεις θα καθοριστούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Τέλος, έκλεισε αναγνωρίζοντας πως με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δρομολογήθηκε επίσης το Παρατηρητήριο και το Φόρουμ της ΕΕ για το blockchain (EU blockchain observatory and forum), που θα βοηθήσει να εντοπιστούν και να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην καινοτομία στο blockchain, διοργανώνοντας τη δημιουργία online κοινοτήτων, εργαστήρια και εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και σημειώνοντας πως το έργο τους στοχεύει στην τόνωση ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος blockchain και των συνθηκών ασφάλειας δικαίου που απαιτούνται για τη διατήρηση των επενδύσεων σε τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και σε εφαρμογές blockchain σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στη συζήτηση τοποθετήθηκε και ο Ν. Μαριάς (ECR) σημειώνοντας πως τα ερωτήματα της εισηγήτριας αναδεικνύουν τα βασικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε στη διάρκεια της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Μια διαδικασία που προχωρεί συνεχώς, καθώς υπάρχει πλέον ψηφιοποιημένος ευρωπαϊκός βιομηχανικός χώρος.

«Νομίζω ότι τα ζητήματα αυτά πρέπει να μας απασχολήσουν και πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στην κυβερνοασφάλεια, στην προστασία των δεδομένων αλλά φυσικά και στην αξιοποίηση όλου αυτού του συστήματος, όπως ειπώθηκε και από τον Επίτροπο, σε επίπεδο δημοσίων υπηρεσιών. Ταυτόχρονα πρέπει να προσέξουμε τα αρνητικά φαινόμενα, όπως είναι η δημιουργία καρτέλ και οι αμοιβές με κρυπτονομίσματα, όπως είναι το bitcoin» είπε.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By