Κυριακή, 20 Ιανουαρίου, 2019

Σε δυναμική τροχιά η Vodafone στην Ελλάδα: Aύξησε τις πωλήσεις στα 874 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA σε 275 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10%.

Θετικά αποτελέσματα παρουσίασε η Vodafone στο 4ο τρίμηνο του οικονομικού της έτους αλλά και στο σύνολο της οικονομικής χρήσης του 2017/18 που έληξε 31 Μαρτίου 2018.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μητρικής εταιρείας, η Vodafone στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 2,7% φτάνοντας τα 874 εκατ. ευρώ, από 851 εκατ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2016/17.

Σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, η εταιρεία ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA σε 275 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10%, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 96 εκατ. ευρώ, από 75 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο.

Η εταιρεία ακόμη εμφάνισε αυξημένες ελεύθερες ταμειακές ροές και αυξημένες οριακές κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Το Vodafone Group στην ανακοίνωσή του κάνει αναφορά στην αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες της θυγατρικής στην Ελλάδα καθώς και στην επικείμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της Cyta Ελλάδος έναντι τιμήματος 118 εκατ. ευρώ, με την επισήμανση ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική της σύγκλισης των υπηρεσιών.

Ακόμη, στο τέλος Μαρτίου 2018 η Vodafone Ελλάδος είχε 5,328 εκατ. πελάτες κινητής τηλεφωνίας εκ των οποίων το 30,2% με συμβόλαιο και 661 χιλ. πελάτες σταθερής (σε ετήσια βάση πρόσθεσε 42 χιλ.).

Σημειώνεται ότι η Cyta Hellas δεν έχει επηρεάσει καθόλου τα αποτελέσματα της Vodafone στην Ελλάδα, με δεδομένο ότι η εξαγορά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Aν οι περίπου 270.000 πελάτες προστεθούν στη Vodafone, τότε είναι η πρώτη εταιρεία μετά τον ΟΤΕ που θα πλησιάσει το πελατολόγιο του 1 εκατ. συνδέσεων στη σταθερή τηλεφωνία.

Τα αποτελέσματα της Vodafone Ελλάδος για το τέταρτο τρίμηνο ακολουθούν την πορεία εκείνων όλου του έτους. Η εταιρεία αναφέρει αύξηση εσόδων (από υπηρεσίες) κατά 3,2%, στα 195 εκατ. ευρώ.

By