Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2019

Στην ουρά για αναδιάρθρωση οι επιχειρήσεις

Στην πόρτα των τραπεζών για αναδιάρθρωση των δανείων τους, έχουν στηθεί πολλές επιχειρήσεις με τις διαδικασίες πάντως να κρίνονται αργές που σε πολλές περιπτώσεις να ξεπερνά ακόμη και τα δύο χρόνια.

Eνδεικτικό το παράδειγμα της Forthnet, όπου η διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων και η ανεύρεση επενδυτή κρατάει τουλάχιστον 2,5 χρόνια και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Εκτός από τη Forthnet, δεκάδες είναι οι επιχειρήσεις που περιμένουν το φιλί της ζωής από τις τράπεζες, προκειμένου να ρυθμίσουν τα δάνεια τους και να βιώσουν το δικό τους μνημόνιο που θα τις επαναφέρει σε τροχιά βιωσιμότητας.

Σε συζητήσεις με τράπεζες με σκοπό την αναδιάρθρωση μέρους του δανεισμού της, μέσω έκδοσης ομολογιακού δανείου 6 εκατ. ευρώ 7ετής διάρκειας βρίσκεται η Αθηναϊκή Στρωματοποιϊα, η μεγαλύτερη βιομηχανία στρωμάτων, γνωστή με την επωνυμία Media Strom.

Εναλλακτικές λύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες αναζητά η ιστορική μακεδονική οινοποιητική βιομηχανία Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική, καθώς μέχρι τώρα δεν έχει προχωρήσει η συμφωνία εξυγίανσης.

H Μπουτάρης έχει υποβάλλει στις τράπεζες το τελικό επεξεργασμένο επιχειρηματικό σχέδιο προς έγκριση και λήψη αποφάσεων. Το νέο αυτό επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει την χρηματοοικονομική ενδυνάμωση της παραγωγικής εταιρίας ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ με πρόσθετη χρηματοδότηση από τον νέο συνεργάτη – επενδυτή , την ταχύτερη αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες, την περαιτέρω βελτίωση της ανάπτυξης και του μεγέθους της εταιρίας, την πλήρη εξυγίανση της εταιρίας και την ενδυνάμωση της διοίκησης με την συμμετοχή και του νέου συνεργάτη – επενδυτή.

Η διοίκηση της Μπουτάρης εκτιμά ότι σύντομα οι συζητήσεις αυτές θα καταλήξουν σύντομα σε θετικά αποτελέσματα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις των επενδυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά της Αλουμύλ με τις πιστώτριες τράπεζες.

Πρόκειται για τα fund: Οaktree Capital Management, Atlas Capital Group, Avenue Capital Group, Μ&G και ADM Capital, τα οποία βρίσκονται σε συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για το ύψος του κουρέματος των υποχρεώσεων της εταιρείας οι οποίες σήμερα ανέρχονται στα 155 εκατ. ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός του προσεχούς διμήνου οι υποψήφιοι επενδυτές θα κληθούν να υποβάλλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους.

Δύσκολη περίπτωση θεωρείται από την αγορά αυτή της Euromedica, καθώς τα δάνεια της αντιστοιχούν σε 21,5 φορές τα προσαρμοσμένα κέρδη EBITDA.

Αίτημα για αναδιάθρωση του δανεισμού της και μείωση του επιτοκίου σε βιώσιμο επίπεδο έχει καταθέσει η ΚΡΕΚΑ και προσδοκά ουσιαστική λύση που θα δίνει προοπτική για σταδιακή μείωση του συνολικού δανεισμού της.

Στη Βόρειο Ελλάδα η άλλοτε κραταιά Ελληνική Υφαντουργία της οικογένειας Ακκά, με 53 εκατ. και πλέον αρνητικά κεφάλαια και δανεισμό που ξεπερνά τα 90 εκατ. ευρώ, δίνει τη μάχη της επιβίωσης προσπαθώντας να επιτύχει μια συμφωνία με τις τράπεζες.

Σημαντικές αποφάσεις θα πρέπει να πάρουν μέσα στους επόμενους μήνες δύο από τις μεγαλύτερες χαλυβουργίες της χώρας, η Χαλυβουργική της οικογένειας του Κωσταντίνου Αγγελόπουλου και η Χαλυβουργία Ελλάδος της οικογένειας του Νίκου Μάνεση.

Ο υψηλός δανεισμός και οι συσσωρευμένες ζημιές για τις δύο χαλυβουργίες αλλά και η επιθυμία των τραπεζών να εξυγιάνουν τον κλάδο, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την «επόμενη μέρα» με την ύπαρξη βιώσιμων σχημάτων. Οι συσσωρευτικές ζημιές από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα ανέρχονται στα 800 εκατ. ευρώ, ενώ τα δάνεια αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ.

Σε συζητήσεις με τη βιομηχανία τροφίμων Αφοί Χαΐτογλου προκειμένου να συμφωνηθεί η αναδιάρθρωση του δανεισμού της, βρίσκονται οι τράπεζες.

Οι συζητήσεις αφορούν την αναζήτηση της βέλτιστης λύσης για την αναδιάρθρωση της εταιρείας.

Η εταιρεία έχει ήδη εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο που αφορά τόσο στη μητρική όσο και στις θυγατρικές BOLERO Ζαχαρώδη Θράκης Α.Ε και ΜΕΖΑΠ ΑΒΕΕ.

Σύμφωνα με αυτό, προβλέπεται η αύξηση των λειτουργικών κερδών και η σταδιακή αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία θα επιτευχθούν με την αναμενόμενη αύξηση του κύκλου εργασιών, με την ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής και τον εξορθολογισμό των παραγόμενων ειδών.

By