Σάββατο, 6 Ιουνίου, 2020

Στουρνάρας: Τα 3 ζητήματα που απειλούν την Οικονομία

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γ. Στουρνάρας, επίσημος ομιλητής στο σημερινό δείπνο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συνεδρίου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για την πορεία του Ελληνικού Τουρισμού, ανέφερε τα τρία σημαντικότερα ανοικτά ζητήματα για την ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα ο Γιάννης Στουρνάρας, είπε ότι η έναρξη ουσιαστικών συζητήσεων με τους εταίρους για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους, το »ξεκαθάρισμα» των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η επιτάχυνση της εφαρμογής του προγράμματος, είναι τα ζητήματα αυτά.

Τα τρία ζητήματα

1. Επιτάχυνση της εφαρμογής του προγράμματος

Στις αμέσως επόμενες μέρες, αρχίζει η δεύτερη αξιολόγηση, που περιλαμβάνει μια σειρά ουσιώδεις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με προσδοκώμενα οφέλη για την οικονομική δραστηριότητα. Η αξιολόγηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς καθυστερήσεις. Αν συμβεί αυτό, οι θετικές επιπτώσεις θα γίνουν γρήγορα αισθητές και θα ισχυροποιηθεί η πρόβλεψη ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας με επιταχυνόμενους ρυθμούς από το 2017 και μετά.

2.Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της πιστωτικής επέκτασης αλλά και για την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και τομέων της οικονομίας. Γι αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εντείνει τις προσπάθειες, προωθώντας, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, σημαντικές πρωτοβουλίες που πρέπει να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες. Ενδεικτικά αναφέρονται:

-Η διαμόρφωση δευτερογενούς αγοράς δανείων (εξυπηρετούμενων ή μη),
-Η αναμόρφωση του πλαισίου εξωδικαστικού διακανονισμού χρέους,
-Η βελτίωση των υποδομών και της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας του δικαστικού πλαισίου,
-Η αναμόρφωση της νομοθεσίας με στόχο τη διασφάλιση της συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην εξυγίανση των επιχειρήσεων ή, στην περίπτωση αδυναμίας τους, την άμεση αποχώρησή τους.

Παράλληλα, όμως, απαιτείται πιο ενεργητική πολιτική διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, από την πλευρά των τραπεζών, με έμφαση σε μακροχρόνιες ρυθμίσεις, συντονισμένη αντιμετώπιση των κοινών πιστούχων και στην αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή των μετόχων.

3. Το χρέος

Η τρίτη σημαντική πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε άμεσα είναι η έναρξη ουσιαστικών συζητήσεων με τους εταίρους για την ελάφρυνση του δημόσιου χρέους. Η ελάφρυνση του χρέους είναι εξαιρετικής σημασίας όχι μόνο μακροπρόθεσμα, αλλά και βραχυπρόθεσμα. Διότι, εάν το ελληνικό χρέος δεν κριθεί βιώσιμο, η προβλεπόμενη έξοδος στις αγορές το 2018 δεν είναι εφικτή. Πρέπει, συνεπώς, οι συνομιλίες να αρχίσουν τώρα και να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα. Άλλωστε, η συζήτηση για το χρέος συνιστά δέσμευση των εταίρων από το 2012, η οποία επαναλήφθηκε τον περασμένο Μάιο, αλλά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By