Δευτέρα, 25 Μαΐου, 2020

έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η τελική απόφαση ωστόσο για την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά θα ληφθεί από την Ολομέλεια της Επιτροπής