Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου, 2019

δέντρα

Στη δράση ήταν παρούσα και η γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Σμύρνη

Μία έρευνα που βλέπει το δέντρο, αλλά δεν χάνει το δάσος