Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου, 2020

θυγατρικές εταιρίες

Η πλειοψηφία των θυγατρικών εταιρειών παρουσίασε ενισχυμένα περιθώρια κέρδους Οι συγκρίσιμες ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG το Α” εξάμηνο 2014 κατέγραψαν ετήσια αύξηση 1% στα €559,9 εκατ., παρά την συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας (ετήσια μείωση 0,7% του ελληνικού ΑΕΠ ...

Σχετική ανακοίνωση της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών Η ΔΕΗ προχωρά στην ίδρυση κατά 100% ιδρυτικής εταιρίας στην Τουρκία, επιχειρώντας «άνοιγμα» των δραστηριοτήτων της στη γειτονική χώρα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιχείρηση  τη Δευτέρα. Το μετοχικό κεφάλαιο ...