Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου, 2019

μέθοδος

Θέμα χρόνου το «έξυπνο» χαρτί να εγκαταλείψει το εργαστήριο και να αγκαλιάσει την αγορά. Μία μέθοδο ενσωμάτωσης τσιπ ,radio frequency identification (RFID) στο χαρτί χαρτονομισμάτων ανέπτυξαν αμερικανοί επιστήμονες, γεγονός το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της πλαστογραφίας. ...

Ένα μάθημα ανάγνωσης μέσω της αφής για παιδιά προσχολικής ηλικίας, που παραπέμπει περισσότερο σε παιχνίδι κρυφτού, είναι μια νέα μέθοδος της νευροπαιδαγωγικής. Τα παιδιά που βρίσκονται σε προσχολικό στάδιο, μαθαίνουν να διαβάζουν με τα δάχτυλά τους. Πέρα από την όραση ...