Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου, 2019

ραδιενεργό στοιχείο πολώνιο

Δηλητηριάστηκε με ραδιενεργό πολώνιο ;