Σάββατο, 4 Ιουλίου, 2020

ραδιενεργό στοιχείο πολώνιο

Δηλητηριάστηκε με ραδιενεργό πολώνιο ;