Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου, 2019

σχέδιο αναδιάρθρωσης

Στόχος της μελέτης, είναι η εξοικονόμηση κόστους (μεταξύ αυτών και περικοπές εργαζομένων), η επίτευξη συνεργειών μέσω αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων της και η ενίσχυση της ρευστότητας της. Την εκπόνηση μελέτης για την αναδιάρθρωση της λειτουργίας ανέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες στην KPMG, ...

Οι αλλαγές έρχονται σε μια εποχή που η μεγαλύτερη εταιρεία εμπορίου καφέ στον κόσμο αντιμετωπίζει μια σειρά σημαντικων προκλήσεων. Οργανωτική αναδιάρθρωση σχεδιάζει η εταιρεία Starbucks, που θα περιλαμβάνει και αλλαγές στην ηγεσία της, σύμφωνα με memo από τον CEO, Kevin ...

Η εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα τον περιορισμό των επιχειρηματικών δράσεών της στους τομείς της αεροναυπηγικής, της υγείας και της ενέργειας. Το ευρύ σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει ως στόχο τον περιορισμό των επιχειρηματικών δράσεών της εταιρείας σε τρεις τομείς -αεροναυπηγική, υγεία και ...

Που υλοποιεί και το οποίο περιλαμβάνει το κλείσιμο των δύο μονάδων σε Σέρρες και Ορεστιάδα Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. προέβη σε διευκρινήσεις για το σχέδιο αναδιάρθρωσης που υλοποιεί και το οποίο περιλαμβάνει το κλείσιμο των δύο μονάδων σε Σέρρες ...

Όπως αναφέρει η Επιτροπή, το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα επιτρέψει στην τράπεζα να καταστεί βιώσιμη μακροπρόθεσμα   Το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Eurobank ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη πράξη είναι συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ...

Σε εφαρμογή θέτει η Εθνική Τράπεζα - στο πλαίσιο του σχεδίου αναδιάρθρωσής της - το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης

Στην ατζέντα το προσχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας