Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου, 2019

φυσιολογικά αίτια

Η χήρα του ιστορικού ηγέτη των Παλαιστινίων Σούχα Αραφάτ έχει ήδη δηλώσει ότι αμφισβητεί τα αποτελέσματα των Γάλλων ειδικών