Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου, 2020

φυσιολογικά αίτια

Η χήρα του ιστορικού ηγέτη των Παλαιστινίων Σούχα Αραφάτ έχει ήδη δηλώσει ότι αμφισβητεί τα αποτελέσματα των Γάλλων ειδικών