Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου, 2017

άλλους δύο Τούρκους αξιωματικούς

Υποστηρίζοντας ότι αν εκδοθούν στην Τουρκία δεν θα έχουν δίκαιη δίκη.