Τρίτη, 22 Οκτωβρίου, 2019

Απόσπαση αρχαιων

Τα μέλη του τομέα Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν «καταστροφική» την απόφαση...