Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου, 2020

εποπτικές αρχές

Ποιοι ευθύνονται για τα προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα. «Tροχιά ελεύθερης πτώσης ακολουθούν τα μεγέθη των συστημικών τραπεζών την τελευταία τετραετία, επιβεβαιώνοντας σειρά αναλυτών που υποστηρίζουν ότι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το τραπεζικό σύστημα δεν ευθύνονται μόνον η μεγάλη ...