Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου, 2020

Εταιρικα ομόλογα

Ύστερα και από τον πρόσφατο δανεισμό του Δημοσίου με το επιτόκιο στο 1,9%, οι επενδυτές αισθάνονται πιο ασφαλείς...