Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου, 2019

Η δημοκρατία στην υπηρεσία των ολιγαρχών

Είναι βέβαιο ότι οι στιγμές που ζούμε, από πολιτικής απόψεως, είναι ιστορικές