Τρίτη, 19 Μαρτίου, 2019

Κατάργηση Άρθρου

Στόχος του συγκεκριμένου άρθρου είναι να αποτρέψει τους εκάστοτε εκπροσώπους της Ελλάδας να «εκμεταλλευτούν» τρόπον τινά την ιδιότητά τους...