Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου, 2019

Λένα Κιτσοπούλου

Μια μέρα, όπως κάθε μέρα, σε ένα διαμέρισμα από τα χιλιάδες διαμερίσματα της Αθήνας,