Πέμπτη, 16 Ιουλίου, 2020

Λένα Κιτσοπούλου

Μια μέρα, όπως κάθε μέρα, σε ένα διαμέρισμα από τα χιλιάδες διαμερίσματα της Αθήνας,