Κυριακή, 31 Μαΐου, 2020

λόγω απεργίας των αρχαιοφυλάκων

Η Κονιόρδου καλεί τους αρχαιοφύλακες να αναστείλουν την κινητοποίηση.