Τρίτη, 12 Νοεμβρίου, 2019

λόγω απεργίας των αρχαιοφυλάκων

Η Κονιόρδου καλεί τους αρχαιοφύλακες να αναστείλουν την κινητοποίηση.