Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου, 2020

μεταφορά κεφαλαίων

Τον καθορισμό νέου μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα προβλέπει απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για τα capital controls. Η ισχύ της απόφασης για τον νέο ορισμό ...