Τετάρτη, 26 Ιουλίου, 2017

Μη έκδοση

Υποστηρίζοντας ότι αν εκδοθούν στην Τουρκία δεν θα έχουν δίκαιη δίκη.