Σάββατο, 6 Ιουνίου, 2020

Παλιά Οχήματα

Τα εν λόγο «πυροτεχνήματα» σύμφωνα με στελέχη της αγοράς αποτελούν μέρος των προεκλογικών δεσμεύσεων...