Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου, 2019

Παραπλανητικές διαφημίσεις

Ενώ η VIVA διαφημίζει μηδενικές προμήθειες δεν διευκρινίζει πως για να μηδενιστούν οι προμήθειες στις πληρωμές των πελατών με κάρτα μιας επιχείρησης θα πρέπει η επιχείρηση να πληρώσει, να χρεώσει δηλαδή το ισόποσο στην εταιρική της κάρτα – Τι επισημαίνει ...