Σάββατο, 11 Ιουλίου, 2020

πολιτικό ταξίδι

Επρόκειτο για ένα πολιτικό ταξίδι που έγινε με σκοπό τη γνωριμία με την πολιτική ηγεσία της χώρας και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας