Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου, 2019

προγαμιαίο συμβόλαιο

H Ελένη Κόκκαλη ανέλαβε να διεκπεραιώσει το πρακτικό μέρος της όλης υπόθεσης, ερχόμενη σε επαφή με τους δικηγόρους της οικογένειας προκειμένου να συνταχθεί το συμφωνητικό