Τετάρτη, 12 Αυγούστου, 2020

προγαμιαίο συμβόλαιο

H Ελένη Κόκκαλη ανέλαβε να διεκπεραιώσει το πρακτικό μέρος της όλης υπόθεσης, ερχόμενη σε επαφή με τους δικηγόρους της οικογένειας προκειμένου να συνταχθεί το συμφωνητικό