Κυριακή, 30 Απριλίου, 2017

πρότεινε ο εισαγγελέας

Διέκοψε για την απόφαση το δικαστήριο.

Υποστηρίζοντας ότι αν εκδοθούν στην Τουρκία δεν θα έχουν δίκαιη δίκη.

Υποστηρίζοντας πως οι κατηγορίες εναντίον της είναι «αδύναμες».