Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου, 2017

πρότεινε ο εισαγγελέας

Υποστηρίζοντας ότι αν εκδοθούν στην Τουρκία δεν θα έχουν δίκαιη δίκη.

Υποστηρίζοντας πως οι κατηγορίες εναντίον της είναι «αδύναμες».