Δευτέρα, 6 Απριλίου, 2020

πρωτογενές πλεόνασμα το 2016

Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.