Τρίτη, 31 Μαρτίου, 2020

Στο 3.9% του ΑΕΠ

Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.