Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου, 2019

συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα

Η δράση για την προστασία του κλίματος διασφαλίζει την ασφάλεια και τη σταθερότητα όλης της υφηλίου.