Σάββατο, 4 Ιουλίου, 2020

τελψνειο

Στο τελωνείο του αερολιμένα με τη συνδρομή του σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών ουσιών.