Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου, 2019

Watsapp

Η συμφωνία, η οποία πρόκειται να υπογραφεί τον επόμενο μήνα, υποχρεώνει τις εταιρείες κοινωνικών μέσων δικτύωσης να ανταλλάσσουν πληροφορίες...

Είναι γνωστό πως το Instagram αλλά και το WhatsApp ανήκουν στο Facebook...