Παρασκευή, 10 Ιουλίου, 2020

Titan Cement: Σύμβαση ρευστότητας με την Bank Degroof

Τη σύναψη σύμβασης ρευστότητας με την Bank Degroof Petercam SA ανακοίνωσε η Titan Cement International SA. Με τον ορισμό της Bank Degroof Petercam SA ως παρόχου ρευστότητας, η Titan Cement International SA επιδιώκει την αύξηση της ρευστότητας των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext στις Βρυξέλλες.

Η σύμβαση μεταξύ της Bank Degroof Petercam SA και της Titan Cement International SA είναι σύμφωνη με το Εγχειρίδιο Κανόνων του Euronext περί των παρόχων ρευστότητας και τίθεται σε ισχύ στις 21/11/2019.

Επιπρόσθετα, η Titan Cement International SA ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης με την EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις 06 Νοεμβρίου 2019 με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι όροι της εν λόγω σύμβασης είναι σύμφωνοι με τους γενικούς κανόνες που προβλέπει το Χρηματιστήριο Αθηνών για αυτή την κατηγορία συμβάσεων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By