Πέμπτη, 23 Μαρτίου, 2023

Έλεγχοι πόθεν έσχες σε 240 υπαλλήλους του ΥΠΟΙΚ

Έλεγχοι πόθεν έσχες σε 240 υπαλλήλους του ΥΠΟΙΚ που τα τελευταία 3 χρόνια είτε είχαν αναλάβει θέσεις ευθύνης είτε είχαν καθήκοντα φορολογικού ελεγκτή, ξεκινούν τις επόμενες ημέρες  με εντολή του Γιάννη Στουρνάρα.

 Του Χρυσόστομου Τσούφη

fosphotos.com | Menelaos Myrillas
fosphotos.com | Menelaos Myrillas

 

Οι έλεγχοι αποτελούν μνημονιακή υποχρέωση και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κριτήρια για τον έλεγχο θα αποτελέσουν η άσκηση καθηκόντων ελεγκτικής διαδικασίας, η θέση ευθύνης, ο χρόνος άσκησης καθηκόντων και οι υπηρεσίες άσκησης αυτών των καθηκόντων. Ειδικότερα στο δείγμα του ελέγχου θα ενταχθούν οι υπάλληλοι του ΥΠΟΙΚ που ασκούν ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου Οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή τμήματος στις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και στην Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Οι έλεγχοι θα αφορούν τουλάχιστον 110 υπαλλήλους που έχουν αναλάβει θέσεις ευθύνης και τουλάχιστον 130 που άσκησαν ή ακόμη ασκούν καθήκοντα φορολογικού ελεγκτή.

Αναλυτικά η απόφαση:

1. Καθορίζουμε για το έτος 2013 τα κριτήρια και τη διαδικασία βάσει των οποίων θα διενεργηθούν έλεγχοι της περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες», των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και προσδιορίζουμε το δείγμα αυτών ως εξής:

α) Ως κριτήρια για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών για τους οποίους θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι του «πόθεν έσχες» (δηλαδή της περιουσιακής κατάστασης) καθορίζουμε την άσκηση καθηκόντων ελεγκτικής διαδικασίας, τη θέση ευθύνης, το χρόνο άσκησης καθηκόντων και τις υπηρεσίες άσκησης των καθηκόντων αυτών.

β) Στο δείγμα θα συμπεριληφθούν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίοι συγκεντρώνουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

i) Ασκούν κατά τη δημοσίευση της παρούσας ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου Οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή τμήματος στις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και στην Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

ii) Ασκούν, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, τα καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές Δ/νσεις των παραπάνω οργανικών μονάδων τουλάχιστον για δύο (2) έτη.

2. Οι έλεγχοι του «πόθεν έσχες» θα διενεργηθούν, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με εμπιστευτικό πρόγραμμα που θα υποβάλλει η αρμόδια Υπηρεσία στον Υπουργό και κατόπιν εγκρίσεώς του, ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους της περίπτωσης (βi), που ασκούν ή έχουν ασκήσει κατά την τελευταία τριετία τα καθήκοντα του προϊσταμένου Δ/νσης, Υποδ/νσης και Τμημάτων σε οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και σε περιφερειακές ή αποκεντρωμένες μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

β) Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας (βii), που ασκούν καθήκοντα ελεγκτή στις περιφερειακές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, σε συνδυασμό με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του υπαλλήλου κατ” αύξουσα σειρά (1,2,3,..9,10.).

3. Για το έτος 2013 θα διενεργηθούν έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης τουλάχιστον σε εκατόν δέκα (110) υπαλλήλους της κατηγορίας (βi) και σε εκατόν τριάντα (130) υπαλλήλους της κατηγορίας (βii).

4. Ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την προβλεπόμενη διαδικασία και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθ. 1060497/1459/0001Γ (ΠΟΛ.1075/21.7.2004) εγκύκλιο διαταγή καθώς και κάθε άλλη σχετική οδηγία.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

[space size=»30″]

(Visited 1 times, 1 visits today)
By