Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024

Έρευνα ΕΣΕΕ: 74,2% των πολιτών κατά του νέου φορολογικού

oti na nai

Ενδιαφέροντα αποτελέσματα παρουσιάζει η έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου με αντικείμενο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, εν όψει του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που ετοιμάζεται εντατικά από την κυβέρνηση.

Η αρνητική στάση απέναντι στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο σε ποσοστό 74,2% των πολιτών, όπως και η πεποίθηση του 64,4% περί αδυναμίας αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, αποτελούν δύο από τα αξιόλογα συμπεράσματα της έκθεσης της ΕΣΣΕ.

Εντύπωση προκαλεί πως το 70% των πολιτών πιστεύει πως η φοροδιαφυγή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οφείλεται καθαρά και μόνο την αδυναμία επιβίωσης, αποκλείοντας κερδοσκοπικές προθέσεις. Στο ίδιο κλίμα, το 58,4% των ερωτηθέντων θεωρεί πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φοροδιαφεύγουν λιγότερο από τις μεγάλες εταιρείες.

Εξίσου αξιόλογο ποσοστό αποτελεί το 53% των ερωτηθέντων που υποστηρίζει ότι περισσότεροι από τους μισούς συμπολίτες τους φοροδιαφεύγουν συστηματικά, ενώ το 16,4% παραδέχεται ότι έχει φοροδιαφύγει αποκρύπτοντας εισοδήματα.

Σε ό,τι αφορά στα επαγγέλματα πρωταγωνιστές, σύμφωνα με τους πολίτες, στη φοροδιαφυγή αναδεικνύονται: τα Ιατρεία (88,6%), οι τεχνίτες (85,4%), τα Δικηγορικά γραφεία/συμβολαιογραφεία (75,2%), οι χώροι εστίασης (57,9%).

Αξίζει να αναφερθεί πως το 95,7% των πολιτών θεωρεί εξαιρετικά σοβαρό το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, και ως τρόπος αντιμετώπισής του, η κοινή γνώμη υποστηρίζει την μείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων αλλά και τη δημιουργία νέων θέεσων εργασίας.

Η άποψη των ΜμΕ

Η πλειοψηφία των συμμετοχόντων στην έρευνα καταδεικνύει την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος ως τη βασική αιτία της αδυναμίας αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, κρίνοντας τους τρόπους αντιμετώπισης ως ανεπαρκή.

Σε ταύτιση με τους πολίτες, οι περισσότεροι εκπρόσωποι ΜμΕ εκτιμούν πως οι ΜμΕ φοροδιαφεύγουν λιτότερο από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Τα σημαντικότερα προβλήματα στη λειτουργία των ΜμΕ αποτελούν η έλλειψη ρευστότητας, η υψηλή φορολογία και η χαμηλή καταναλωτική ζήτηση, ενώ η έλλειψη ρευστότητας, το ασταθές φορολογικό σύστημα, η γραφειοκρατία, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων/ υπηρεσιών (20,6%) και η φοροδιαφυγή (20,2%) επισημαίνονται από τους εκπροσώπους ως τα βασικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

Το 66,6% δήλωσε πως δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από την οικονομική πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα, με ποσοστό να είναι ελαφρώς αυξημένο ανάμεσα στις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 50.000 ευρώ.

Επιπλέον σε αλλαγές που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, τη μείωση μισθοδοσίας (15,2%), την ελαστικοποίηση ωραρίου εργασίας (10,7%) της επιχείρησης έχει προχωρήσει το 74,4%, με το  συγκεκριμένο ποσοστό είναι υψηλότερο του μέσου όρου για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μεγαλύτερου των 150.000 ευρώ (81,6%), ενώ παράλληλα η πλειοψηφία τους δηλώνει, ότι μείωσαν τις δραστηριότητες της επιχείρησης (30,1%) και έκαναν απολύσεις (29,3%).

Β.Κορκίδης: «η αναγνώριση της εμπλοκής της κοινωνίας στη φοροδιαφυγή κορυφαία έκφραση αυτοσυνειδησίας»

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης τοποθετήθηκε επί των συμπερασμάτων της έρευνας λέγοντας ενδεικτικά: «… η έρευνα που διεξαγάγαμε το προηγούμενο διάστημα σε συνεργασία με την εταιρεία GPO αποκαλύπτει ορισμένες σκληρές αλήθειες για το φορολογικό πρόβλημα της χώρας και τις αντιδράσεις της ελληνικής κοινωνίας στις ασκούμενες πολιτικές.»

» Οι Έλληνες πολίτες αναγνωρίζουν τη συμμετοχή τους στη διαιώνιση του φορολογικού προβλήματος, ωστόσο κατανοούν και τη διαφορά ανάμεσα στη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή.

» Σύμφωνα με την κοινή γνώμη, οι μεγάλοι φοροδιαφεύγουν επιστημονικά και οι μικροί άγαρμπα και για λόγους άμεσης επιβίωσης.

» Κόντρα σε μια γενική αντίληψη περί δήθεν ανευθυνότητας των Ελλήνων πολιτών, συλλογικής σκέψης. η αναγνώριση της εμπλοκής της κοινωνίας στη φοροδιαφυγή συνιστά κορυφαία έκφραση αυτοσυνειδησίας και αυτόνομης

» Επιπλέον, ο φορολογικός νόμος απορρίπτεται ξεκάθαρα από την πλειονότητα της κοινής γνώμης και των επιχειρηματιών, η οποία δηλώνει ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στα σωρευμένα βάρη της υπερφορολόγησης.

» Η κυβέρνηση πρέπει να κατανοήσει ότι η κοινωνία δεν είναι ένας άβουλος παρατηρητής που απλά αντιδρά σε κάποιες άνωθεν παρεμβάσεις αλλά αντίθετα παλεύει το σήμερα, σκέφτεται το αύριο και ανατρέχει δημιουργικά στο χθες.

» Επεξεργάζεται προτάσεις για την έξοδο από την κρίση και ελπίζει για ένα καλύτερο μέλλον. Ο μόνος δρόμος για την αντιμετώπιση του προβλήματος της χώρας είναι οι κυβερνώντες να αντιμετωπίσουν την κοινωνία ως σύμμαχο και όχι ως εχθρό…»

 

 

By