Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

Έως τις 30 Απριλίου η εκκαθάριση ΦΑΠ για Παλαιό Ψυχικό και Φιλοθέη

Για τη νέα εκκαθάριση του φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων, απαιτείται η υποβολή χειρόγραφης τροποποιητικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία θα αναγράφονται οι νέες αξίες

akinito600_191213

Έως τις 30 Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του ΦΑΠ των ετών 2012-2013, για τους ιδιοκτήτες ακινήτων του Παλαιού Ψυχικού και της Φιλοθέης που κατέβαλαν φόρο με βάσης τις υψηλές αντικειμενικές τιμές που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών στην οποία σημειώνεται ότι μετά την εκκαθάριση θα αποσταλεί στους ιδιοκτήτες των περιοχών αυτών ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τη νέα εκκαθάριση του φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων, απαιτείται η υποβολή χειρόγραφης τροποποιητικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία θα αναγράφονται οι νέες αξίες.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το προαναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο φόρος ακίνητης περιουσίας, στις περιπτώσεις που προκύπτει για φορολογούμενο πιστωτικό υπόλοιπο μετά από τη νέα εκκαθάριση, δεν μπορεί να επιστραφεί παρά μόνο να συμψηφιστεί με οφειλές του ιδίου από φόρο ακίνητης περιουσίας και ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων, οι ΔΟΥ, δεν θα επιστρέφουν τα τυχόν καταβληθέντα ποσά που προκύπτουν από αυτή την εκκαθάριση, αλλά θα τα συμψηφίζουν αποκλειστικά με οφειλές φόρου ακίνητης περιουσίας ή ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων.

By