Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023

Αλλάζει η διαδικασία για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Στοχεύει στην προσαρμογή σε ευρωπαϊκά δεδομένα με ενίσχυση της αξιολογικής διαδικασίας

foitites

Στην προσαρμογή σε ευρωπαϊκά δεδομένα με ενίσχυση της αξιολογικής διαδικασίας στοχεύουν οι αλλαγές που προτείνονται στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Γιάννης Χρυσουλάκης, όλοι οι υποψήφιοι θα διαγωνίζονται σε ένα στάδιο πλέον, που περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία στις εξής ενότητες:

– «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους»

– «Μικροοικονομική- Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική»

– «Γνώσεις και Δεξιότητες»

Καταργείται η προφορική εξέταση στην ξένη γλώσσα, που μέχρι τώρα διεξαγόταν στο δεύτερο στάδιο και μόνο για τους επιτυχόντες του πρώτου σταδίου.

Η επάρκεια στη γνώση ξένης γλώσσας στο εξής θα αποδεικνύεται από τους υφιστάμενους διεθνώς πιστοποιημένους τίτλους και πτυχία.

Η παρουσίαση του φακέλου, που προβλεπόταν στο δεύτερο στάδιο, αντικαθίσταται με τεστ στην ενότητα «Γνώσεις και Δεξιότητες» που ισχύει και εφαρμόζεται σε αντίστοιχους διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τονίζεται ότι επί σειρά ετών οι ενστάσεις των υποψηφίων ως προς την εξέταση ξένης γλώσσας και την παρουσίαση του φακέλου ξεπερνούσαν το 90%.

Το τεστ γνώσεων και δεξιοτήτων που υιοθετείται για πρώτη φορά καλύπτει:

– Βασικές γνώσεις σχετικές με τη νεότερη και σύγχρονη οικονομική και πολιτική ιστορία, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, τους θεσμούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πολιτισμό, όπως εκφράζεται μέσα από τις επιστήμες, τις τέχνες και τα γράμματα, καθώς και θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

– Δεξιότητες, όπως η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας, η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου, η αναλυτική σκέψη και η κριτική ικανότητα, η επεξεργασία πληροφοριών, η ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης, καθώς και βασικές νοητικές δεξιότητες, ώστε οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

Τέλος, δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εφεξής θα έχουν όσοι συμπλήρωσαν το 25ο έτος της ηλικίας τους.

Το ηλικιακό όριο εισάγεται ώστε το επίπεδο σπουδών των υποψηφίων να είναι το δυνατότερο υψηλό (μεταπτυχιακές σπουδές), αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ των δύο φύλων δεδομένου ότι, για τους άρρενες υποψήφιους, τίθεται ως ρητή προϋπόθεση συμμετοχής η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

By