Τρίτη, 18 Ιανουαρίου, 2022

Ανοικτό το Εθνικό Τυπογραφείο – Περιμένουν επιστράτευση των απεργών της ΔΕΗ

Ανεμένεται η εκδίκαση της αγωγής που κατέθεσε η ΔΕΗ προκειμένου να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία της ΓΕΝΟΠ

kuriakos mhtsotakhs

Εντολή να παραμείνει ανοικτό το Σαββατοκύριακο το Εθνικό Τυπογραφείο, έδωσε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πιθανότερη αιτία να δόθηκε αυτή η εντολή είναι προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες επιστράτευσης των απεργών της ΔΕΗ.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εκδίκαση της αγωγής που κατέθεσε η ΔΕΗ προκειμένου να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία της ΓΕΝΟΠ. Η απόφαση αναμένεται αργά το βράδυ της Παρασκευής ή το πρωί του Σαββάτου.

Ολόκληρη η απόφαση του κ. Μητσοτάκη

«Έγκριση λειτουργίας Εθνικού Τυπογραφείου

το Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Ιουλίου 2014 .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ Α ́ 98), και ιδίως του άρθρου 90,

β) του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α ́ 131) και ιδίως του άρθρου 12 παρ. 3.

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου το Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Ιουλίου 2014 λόγω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ»

(Visited 1 times, 1 visits today)
By