Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

ΤτΕ: Απόρρητα τα στοιχεία για τα δάνεια των κομμάτων

Επικαλούμενη τις διατάξεις περί υπηρεσιακού και επαγγελματικού απορρήτου η ΤτΕ δεν δίνει τα στοιχεία για τα δάνεια των κομμάτων.

fosphotos.com | Panayiotis Tzamaros
fosphotos.com | Panayiotis Tzamaros

Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται να διαβιβάσει στη Βουλή τα αναλυτικά στοιχεία για το ύψος των δανείων που έχουν χορηγηθεί στα κόμματα από το 1996 και μετά,  επικαλούμενη υπηρεσιακό και επαγγελματικό απόρρητο.

Σύμφωνα με το έγγραφο της ΤτΕ που διαβιβάστηκε στη Βουλή διαμέσου του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, οι όροι χορήγησης δανείων και παροχής εγγυήσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα δεν καθορίζονται διοικητικά με αποφάσεις της ΤτΕ αλλά ελεύθερα με τραπεζικά κριτήρια, στο πλαίσιο της Συνθήκης της ΕΕ.

Ανάλογα, στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών υπογραμμίζεται ότι  «η σύναψη δανείων, μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων και των συναλλασσομένων με αυτά μερών, διακρίνεται από εξ΄ ολοκλήρου ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια εντός της ελεύθερης αγοράς, καθώς και από σχηματισμό σχετικών προβλέψεων εκ μέρους των πρώτων, για κάλυψη πιστωτικών κινδύνων».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By