Τρίτη, 15 Ιουνίου, 2021

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για την πλήρωση 540 θέσεων στη ΔΕΔΔΗΕ

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

asep

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε προκήρυξη 540 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄).

Η προθεσμία της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία ξεκινά στις 29 Σεπτεμβρίου 2014 και λήγει στις 13 Οκτωβρίου 2014.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία αποστολής λήγει με την πάροδο της Παρασκευής 17ης Οκτωβρίου 2014.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By