Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου, 2021

Αυστηρές ποινές σε βενζινοπώλες χωρίς το σύστημα εισροών-εκροών

Από 1η Απριλίου θα εφαρμόζονται πρόστιμα ύψους 50.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας λειτουργίας του πρατηρίου βενζίνης

venzini_10

Για όσους βενζινοπώλες δεν θα έχουν συνδέσει ως τις 31 Μαρτίου τα συστήματα εισροών-εκροών των πρατηρίων τους με τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, προβλέπονται από 1η Απριλίου οι κυρώσεις των προστίμων ύψους 50.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. 

Μετά την παρέλευση της 31ης Μαρτίου θα διεξάγονται στοχευμένοι έλεγχοι στα πρατήρια που κατά τις διασταυρώσεις διαπιστωθεί πως δεν συνδέθηκαν με την ΓΓΠΣ.

Οι έλεγχοι θα αφορούν αρχικώς στα πρατήρια Αττικής και Θεσσαλονίκης που είχαν ήδη την υποχρέωση να συνδεθούν μετά την 27 Αυγούστου 2013, αλλά για διάφορους λόγους δεν το έπραξαν.

Με το σύστημα εισροών – εκροών παρέχεται η δυνατότητα αδιάλειπτης μέτρησης της στάθμης του καυσίμου στις δεξαμενές του πρατηρίου, αλλά και η δυνατότητα σύγκρισης των ποσοτήτων των εξερχόμενων από τις αντλίες καυσίμων με τις αντίστοιχες ποσότητες των δεξαμενών σε πραγματικό χρόνο, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

(Visited 1 times, 1 visits today)
By