Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2022

Τρ. Κύπρου: Αύριο τα αποτελέσματα του 2012 με οχτώ μήνες καθυστέρηση

Η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα γίνει συνέλευση σε μεταγενέστερο στάδιο για να εγκρίνει τους λογαριασμούς


kiprou trapeza

Αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν τα τελικά αποτελέσματα της Τράπεζα Κύπρου για το 2012, οκτώ μήνες μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία δημοσίευσης τελικών λογαριασμών των τραπεζών και μετά από τις δραματικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας, μεταδίδει το StockWatch.

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε στις 3 Σεπτεμβρίου 2013 ότι οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 θα είναι διαθέσιμες για να εξεταστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις 10 Οκτωβρίου 2013.

Η τελευταία φορά που η Τράπεζα ανακοίνωσε αποτελέσματα ήταν για το εννιάμηνο του 2012, όταν είχε καταγράψει ζημιές €211 εκ.

Στις 27 Δεκεμβρίου 2012 η τράπεζα εξέδωσε προειδοποίηση για τα αποτελέσματα του 2012, αναφέροντας ότι «θα παρουσιάσουν σημαντική αρνητική απόκλιση από τα αποτελέσματα του 2011 λόγω αυξημένων προβλέψεων για απομείωση δανείων όπως και μειωμένα λειτουργικά έσοδα».

Η ετήσια συνέλευση της Τράπεζας στις 12 Σεπτεμβρίου δεν είχε ενώπιον της τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του 2012 ή του 2013, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονη συζήτηση από παλιούς μετόχους, των οποίων οι αξίες έχουν εκμηδενιστεί χωρίς να έχουν δοθεί στοιχεία που να δικαιολογούν πως η Τράπεζα έχασε τα κεφάλαια που είχε μέχρι το Μάρτιο του 2013.

Η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα γίνει συνέλευση σε μεταγενέστερο στάδιο για να εγκρίνει τους λογαριασμούς.

Η ετοιμασία των λογαριασμών αποτέλεσε σημείο προβληματισμού για την Ernst & Young Κύπρου και διεθνώς, λόγω των μεγάλων αλλαγών που προέκυψαν στο ενδιάμεσο αλλά και από τις εκτιμήσεις ξένων οίκων ότι τα προβληματικά δάνεια ήταν περισσότερα.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By