Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, 2020

ΓΓΔΕ: Διόρθωση προθεσμίας στο Taxis για τον ΕΝΦΙΑ

Αφορά κυρίως τη καταβολή της πρώτης δόσης

enfia2

 

Στη διόρθωση της προθεσμίας που αναγραφόταν μέχρι και πριν από λίγο στο σύστημα Taxis για την καταβολή της 1ης δόσης του ΕΝΦΙΑ προχώρησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μετά και την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή.

Ωστόσο, οι χρήστες που θα μπουν στην ηλεκτρονική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών θα διαπιστώσουν ότι η 1η και η 2η δόση του ΕΝΦΙΑ εμφανίζονται να πρέπει να πληρωθούν ταυτόχρονα έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο δε αριθμός των δόσεων, παραμένει στις 5 και όχι στις 6 όπως έχει ήδη ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών.

Ήδη, το υπουργείο προχώρησε στην ανάρτηση ανακοίνωσης στο Taxis για να αποφευχθούν παρερμηνείες.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, μετά την ψήφιση νέας τροπολογίας στη Βουλή (με την οποία θα αλλάξει ο αριθμός των δόσεων) το δοσολόγιο για τον κάθε ιδιοκτήτη θα αναπροσαρμοστεί και πάλι έτσι ώστε η πρώτη από τις έξι δόσεις να πληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2015.

enfia3

Η ανακοίνωση του Taxis

Σας ενημερώνουμε για την τροπολογία του Υπ. Οικονομικών, που ψηφίστηκε στις 28.8.2014 από τη Βουλή των Ελλήνων:

Στο άρθρο 8 του ν. 4223/2013 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«Οφειλές από πράξεις προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμες πριν από την 30η Σεπτεμβρίου 2014 και, επιπροσθέτως, δεν λαμβάνονται υπόψη, έως την ημερομηνία αυτή, για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013».

Υπενθυμίζουμε την υπ’ αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1116352 ΕΞ 13.8.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία μέχρι και την 30.9.2014, «Χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του Δημοσίου εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτών που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014».

Σημειώνουμε ότι, εντός των προσεχών ημερών μετά την ψήφιση του συνόλου των τροπολογιών για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι δόσεις θα αναμορφωθούν σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις (ελάχιστη δόση 10 ευρώ), με την πρώτη να είναι καταβλητέα την 30η Σεπτεμβρίου 2014, τη δεύτερη 31η Οκτωβρίου ……… και την έκτη δόση την τελευταία εργάσιμη του μηνός Φεβρουαρίου 2015.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By