Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

Δάνεια ΟΕΚ: Εκτός ρύθμισης όσοι καθυστέρησαν δόσεις πάνω από 6μηνο

Η νομοθετική ρύθμιση θα έχει κατατεθεί στη Βουλή μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ οι οριστικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν από τα υπουργεία Εργασίας και Ανάπτυξης μέσα στο επόμενο δεκαήμερο

daneia

 

Μια νέα ρύθμιση θα δώσει «ανάσα» σε ορισμένους από τους 97.343 δανειολήπτες του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που θα μπορέσουν να παρατείνουν την αποπληρωμή των δανείων τους.

Οι δανειολήπτες του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), που αδυνατούν να αποπληρώσουν την οφειλή τους, χωρίς να στερηθούν την επιδότηση επιτοκίου, αποκτούν τη δυνατότητα να παρατείνουν το δάνειο και να μειώσουν τα ποσά των δόσεων. Παρόλα αυτά, όσοι έχουν καθυστερήσει πάνω από 6μηνο τις δόσεις τους, χάνουν τη ρύθμιση.

Σύμφωνα με το Έθνος, η νομοθετική ρύθμιση θα έχει κατατεθεί στη Βουλή μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ οι οριστικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν από τα υπουργεία Εργασίας και Ανάπτυξης μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.

Εκτιμάται πως η μείωση στη μηνιαία καταβαλλόμενη τοκοχρεολυτική δόση θα κινηθεί μεσοσταθμικά στο 50% ανάλογα και σε ποιο έτος ζωής του δανείου βρίσκεται.

Τα δάνεια αυτά ήταν 15ετούς διάρκειας, χορηγούμενα από συμβεβλημένες με τον ΟΕΚ τράπεζες, με επιδότηση επιτοκίου από τον Οργανισμό για τα πρώτα 9 έτη.

Τα σημεία της προωθούμενης ρύθμισης:

  • Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων.
  • Ο ΟΑΕΔ χωρίς να παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση των οφειλετών με την αντισυμβαλλόμενη τράπεζα αναφορικά με τον χρόνο αποπληρωμής του δανείου θα εξακολουθήσει να καταβάλλει την επιδότηση του επιτοκίου. Αναγκαία προϋπόθεση το συνολικά καταβληθησόμενο ποσό επιδότησης να μην υπερβεί το ποσό που θα εκτιμηθεί, με βάση το ισχύον, κατά την ημερομηνία κατάρτισης της νέας σύμβασης υλοποίησης της ρύθμισης, επιτόκιο του δανείου.
  • Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση της ρύθμισης. Με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να παραταθεί η συγκεκριμένη προθεσμία.
(Visited 1 times, 1 visits today)
By