Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, 2020

Δεν αποκλείεται χρεοκοπία της Ελλάδας σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg

Πολύ πιθανή εξακολουθεί να θεωρείται η χρεοκοπία της Ελλάδας σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg μεταξύ στελεχών μεγάλων επενδυτικών οίκων.

© Fedor Patrakov | Dreamstime.com
© Fedor Patrakov | Dreamstime.com

Σύμφωνα με την έρευνα του διεθνούς πρακτορείου η εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην οικονομία της Ευρωζώνης ανανεώνεται,  καθώς το 40% των αναλυτών και στελεχών -τετραπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το Μάιο- πιστεύουν ότι μετά από 3,5 έτη η κρίση χρέους τελειώνει . Όμως το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας για τη χώρα μας παραμένει πάντα ανοιχτό.

Περίπου το ένα τρίτο των στελεχών μεγάλων επενδυτικών ομίλων που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμά ότι η Ελλάδα μπορεί να αποφύγει τη χρεοκοπία, ενώ τα δύο τρία τη θεωρούν πιθανή. Πρόκειται πάντως για το πιο αισιόδοξο κλίμα από τον Ιούνιο του 2010 όταν η συγκεκριμένη ερώτηση άρχισε να τίθεται για πρώτη φορά στην έρευνα. Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων πάντως πιστεύουν ότι η Ισπανία και η Ιταλία θα αποφύγουν τη χρεοκοπία, ενώ το 54% πιστεύει πως η θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη θα αποδυναμωθεί μετά τις γερμανικές εκλογές.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By