Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

ΔΗΜΑΡ: Η κοινωνία βιώνει την υπερφορολόγηση

«Η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής»

dimar

«Η ΔΗΜΑΡ αναγνωρίζει τη σημασία δημιουργίας πρωτογενούς πλεονάσματος, το οποίο όμως να βασίζεται σε αναπτυξιακές πολιτικές και όχι σε επώδυνα υφεσιακά μέτρα που διαλύουν την κοινωνική συνοχή» αναφέρει η ανακοίνωση της Αγίου Κωνσταντίνου και συνεχίζει: «Η κοινωνία βιώνει την υπερφορολόγηση, την κρίση και την ανεργία.

Η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και μετατόπιση της δημοσιονομικής προσαρμογής, από μέτρα λιτότητας, σε πολιτικές που να συνδέονται με την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας».

By