Τρίτη, 28 Ιουνίου, 2022

Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων ύψους  875 εκατ.

Ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 (Τ+2)

omologa

Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων για την άντληση ποσού ύψους 875 εκατ. ευρώ εξήγγειλε για την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 (Τ+2).Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους βασικούς διαπραγματευτές αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By