Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022

Δημοπρασία τρίμηνων εντόκων ενός δισ. ευρώ

Στην έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας ύψους 1 δισ. ευρώ προχωρά σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

moneyΗμερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου και οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού. Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., κατά τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό των Βασικών Διαπραγματευτών υπάρχει επίσης η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών και κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, αλλά και για δύο εργάσιμες ημέρες μετά και μέχρι τις 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού. Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By