Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

Διαπλέοντας ωκεανούς ρευστότητας

JP Morgan: Oι Κεντρικές Τράπεζες ανά τον κόσμο και το μέλλον των αγορών

litotita-euro-krisi-xreous-stin-eurozoniΤο θέμα που θα εξακολουθήσει να διαμορφώνει το επενδυτικό περιβάλλον παγκοσμίως κατά το 2014, όπως και το 2013, είναι οι αυξομειώσεις της άφθονης ρευστότητας που δημιούργησαν οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου, σύμφωνα με τους αναλυτές της JP Morgan.

Εντός του 2014 η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αναμένεται να διακόψει σταδιακά τις αγορές ομολόγων που πραγματοποιεί, ενισχύοντας τα επιτόκια στις ΗΠΑ. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αντιθέτως, ενδέχεται να προβούν σε περαιτέρω μέτρα χαλάρωσης.

Σύμφωνα με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα, παρά το γεγονός ότι οι κεντρικές τράπεζες συνέβαλαν στην οικονομική σταθερότητα κατά τα τελευταία χρόνια, η ποσοτική χαλάρωση και η πρακτική των δηλώσεων από πλευράς κεντρικών τραπεζών για την πολιτική που θα ακολουθήσουν όσον αφορά στα επιτόκια (forward guidance) συνδυαστικά αποδείχθηκαν πολύ αναποτελεσματικά μέτρα για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ επίσης έχουν πολλές πιθανές δυσάρεστες παρενέργειες, κάποιες από τις οποίες μπορεί να αποδιοργανώσουν τις αγορές κατά τα επόμενα έτη.

Ανεξαρτήτως του εάν η πολιτική των κεντρικών τραπεζών χαρακτηρίζεται από σύνεση, οι επενδυτές θα πρέπει να τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιήσουν τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Σε γενικές γραμμές, με τα σημερινά δεδομένα αυτό σημαίνει μια αυξημένη στάθμιση σε μετοχές σε σχέση με τους τίτλους σταθερού εισοδήματος παγκοσμίως, αλλά και επαγρύπνηση για οποιαδήποτε αποδιοργάνωση επέλθει ενδεχομένως στις αγορές συνεπεία αυτών των πολιτικών.

Η καλύτερη κατανόηση αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών και η σταδιακή ενδυνάμωση της παγκόσμιας οικονομίας λογικά θα ωθήσουν ορισμένες κεντρικές τράπεζες να στραφούν, εντός του 2014, στον μακρύ δρόμο προς την ομαλότητα. Κάποιες άλλες θα εξακολουθήσουν να δοκιμάζουν τα όρια των μέτρων νομισματικής τόνωσης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι κεντρικές τράπεζες και η αφθονία ρευστότητας που δημιούργησαν θα διαμορφώνουν τις οικονομικές και επενδυτικές εξελίξεις για αρκετά ακόμη χρόνια.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By