Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, 2020

Εγκρίθηκε το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης της Πειραιώς

Οι μέτοχοι είπαν το «ναι» στο σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης που παρουσιάστηκε.

mixalissallas

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ύψους 7,33 δισ. ευρώ.

Μάλιστα ο πρόεδρος της Μιχάλης Σάλλας έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι όχι μόνο έχει ήδη συγκεντρωθεί ένα ποσό αρκετά πάνω από το 10% της αύξησης από ιδιωτικά κεφάλαια (533 εκ. ευρώ), το οποίο με την βοήθεια της απορρόφησης της Geniki και της Millennium αγγίζει τα 570 εκ. ευρώ. Πλέον ο στόχος της εξεύρεσης ακόμα 160 εκ. ευρώ ώστε να συγκεντρωθούν 733 εκ. ευρώ κα να μην χρειαστεί να εκδώσει η τράπεζα μετατρέψιμες ομολογίες (Cocos) θεωρείται αρκετά βατός.

Ο Μιχάλης Σάλλας, αποκάλυψε ακόμα ότι η τράπεζα με τις κινήσεις που έκανε πέτυχε να εξασφαλίσει καθαρή θέση 800 εκ. ευρώ, γλιτώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από επιπλέον κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 3 δισ. ευρώ.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα ανέφερε ότι στις 20 Μαΐου αναμένεται η έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου και χρειάζονται δυο εβδομάδες για τη διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων συμμετοχής. Επομένως, η αύξηση πιθανότατα θα υπερβεί χρονικά το τέλος Μαΐου.

Τέλος, ο Μιχάλης Σάλλας σημείωσε ότι η τράπεζα πάντα στήριζε τον πολιτισμό και κάλεσε τους μετόχους να εγκρίνουν ψήφισμα βάσει του οποίου εξουσιοδοτείται το διοικητικό συμβούλιο να μη χρηματοδοτεί καμία επιχειρηματική μονάδα που δεν θα τηρεί και δεν θα σέβεται τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας και δεν θα θίγει εργασιακά δικαιώματα και κεκτημένα.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By