Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου, 2023

Εγκύκλιος για την αυτοδίκαιη αργία

Δεν τίθενται σε αργία οι δημόσιοι υπάλληλοι που καταδικάστηκαν με αναστολή

dimosioi-ypalliloi

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με εγκύκλιό του κάνει γνωστό προς όλους τους φορείς του δημοσίου ότι έχει κάνει αποδεκτή τη σχετική γνωμοδότηση του Ε” Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τα θέματα αυτοδίκαιης αργίας και σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της για τη Διοίκηση.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι το Ε” Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ομόφωνα γνωμοδότησε ότι σε περίπτωση καταδίκης δημοσίου υπαλλήλου σε στερητική της ελευθερίας ποινή, η οποία δεν επιφέρει πραγματική απώλεια της προσωπικής του ελευθερίας, λόγω αναστολής εκτέλεσης της εν λόγω ποινής ή λόγω μετατροπής της σε χρηματική και καταβολής του σχετικού ποσού ή λόγω άσκησης έφεσης κατά της οικείας ποινικής απόφασης με ανασταλτικό αποτέλεσμα ή τέλος λόγω παραγραφής της ποινής κατ” εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4043/2012, ο ανωτέρω υπάλληλος δεν περιέρχεται σε κατάσταση αυτοδίκαιης αργίας κατά το άρθρο 103 παρ. 1 περ. α του ΥΚ όπως το άρθρο αυτό ισχύει.

Το πλήρες κείμενο της ως άνω γνωμοδότησης ανευρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους www.nsk.gr.

By